Videoproductie voor de juridische sector


Voor de jurist die een belangrijke boodschap te vertellen heeft, is video een krachtig middel.

De juridische wereld is complex en genuanceerd. En toch geloof ik dat je daar een menselijk en aansprekend verhaal van kunt maken. Sterker nog: ik zie het als mijn taak om de kloof tussen theorie en praktijk te dichten met sterke visuele communicatie.

Want dat is wat film zo goed kan: een verhaal vertellen. Als videospecialist gebruiken ik daarvoor natuurlijk alle technische mogelijkheden: goede apparatuur, belichting, geluid en compositie. Maar het begint allemaal met het verhaal: wat wil je eigenlijk vertellen? En wat niet?

Ik begon mijn loopbaan als jurist. In 2008 behaalde ik mijn bachelor Nederlands Recht en in 2009 mijn master Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden. Ik heb altijd een bijzondere voorliefde gehad voor internationaal recht, democratisering, migratie en mensenrechten. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in de menselijke kant. Wat betekent ons migratiebeleid concreet voor mensen die op de vlucht zijn? Welke invloed heeft een internationaal juridisch geschil met een multinational op de bevolking ter plaatse? Recht is mensenwerk. Dat leg ik op video vast.

In 2016 startte ik mijn videoproductiebedrijf. Het kijken, bevragen, kiezen, de invalshoek zoeken en daar een mooi verhaal van maken: daar ligt mijn hart. Als producer, regisseur en editor houd ik overzicht over de productie. Ik denk met je mee over het doel van de video, het scenario en de artistieke en inhoudelijke keuzes. Daarnaast vlieg ik vakkundige professionals in, zoals camera- licht- en geluidmensen.

De filmcrew die ik samenstel wisselt per videoproductie. Wel werk ik bijna altijd samen met mijn huisgenoot, business-buddy, creatieve wederhelft en levenspartner Wilmar Dik. Hij is fotograaf en cameraman en heeft bij mij, naast de romantische, ook de eerste liefdesvonkjes voor het videovak doen ontbranden.

Heb je een vaag idee voor een videomarketing campagne? Of juist al een superconcreet plan voor een videoproductie? Wat je ook wilt overbrengen, samen vinden we de beste vorm, taal en toon. Laten we er een prachtig verhaal van maken.

 

Francis Camstra

Regisseur, producent, editor

De kracht van een goede video is dat het een verhaal vertelt van een organisatie of merk. Een goede film versterkt het imago van je organisatie en het vertrouwen dat mensen hebben in jouw bedrijf. En dat is precies waar Francis je mee kan helpen.

Neem contact op voor het maken van een pakkende video

 

voorbeelden van onze videoproducties in de juridische sector